Woonhof & Trevi Serenity Pack

25Jan

Bent u op zoek naar een zorgeloze investering?

Een appartement in Woonhof te Beringen in combinatie met het Trevi Serenity Pack, kan hiervoor zorgen met een nettorendement van 3% en meer.

 

Met het Trevi Serenity Pack, bent u zeker van een investering zonder zorgen!

Wij nemen het volledige beheer van uw appartement uit handen.

Zo zoeken wij naar een geschikte kandidaat-huurder en zorgen we ervoor dat het intreden van de huurder vlekkeloos verloopt zonder dat u ..

Tijdens de bewoning van de huurder behouden wij het contact met hem.
Dagelijks volgen wij de betalingen van de huurgelden op en starten onmiddelijk een inningsprocedure op bij wanbetaling.
Bovendien zorgt Trevi voor de opvolging van de onderhoudswerken en werkzaamheden alsook de eventuele geschillen en schadedossiers.

Bij het vertrek van uw huurder zorgt Trevi er opnieuw voor dat alles vlot verloopt.
Op basis van de intredende plaatsbeschrijving en meterstanden bij intreden, zorgen wij voor een correcte eindafrekening en de vrijgave van de huurwaarborg.

Na herschatting van de huurwaarden zorgen wij ervoor dat uw appartement zo snel mogelijk opnieuw verhuurd is!

Tot slot kan u bovendien aansluiten bij onze verzekering voor de gewaarborgde huurinkomsten!

 

Kortweg: De aankoop van een appartement in Woonhof in combinatie met het Trevi Serenity Pack zorgt voor een zorgeloze investering!

 

Meer info? TREVI HASSELT 011 56 01 23 | nieuwbouw@trevi.be